Familjerätt

Advokat specialiserad på familjerätt och vårdnadstvist i Landskrona

Advokat specialiserad på familjerätt och vårdnadstvist i Landskrona

Det händer ibland att föräldrar eller vårdnadshavare inte kan komma överens om vårdnaden gällande det gemensamma barnet. Man hamnar helt enkelt i en familjerättslig vårdnadstvist. Oftast sker detta i samband med en separation eller skilsmässa, men inte alltid. Det kan vara så att den ena föräldern har drabbats av psykisk sjukdom eller någon typ av missbruk, och som tillfälligt gör föräldern olämplig som vårdnadshavare. 

Vårdnaden om ett barn regleras inom familjerätten. Generellt anses det bäst för barnet om båda föräldrarna delar på vårdnaden, även efter en separation. Detta innebär att föräldrarna gemensamt beslutar om viktiga frågor rörande barnets välbefinnande och vårdnad. Men det händer att föräldrar har svårt att komma överens efter en separation och inte sällan rör det frågor som var barnet ska gå i skolan, var det ska bo och hur man ska fördela umgänget med barnet mellan sig. 

 

 

En familjerättsadvokat kan medla i vårdnadstvister

För barnets skull är det viktigt att man försöker lösa tvisten så fort som möjligt. Eftersom det ofta är mycket känslor inblandade en vårdnadstvist kan det vara bra att ta professionell hjälp utifrån. En advokat specialiserad på familjerätt och vårdnadstvister kan hjälp till och medla mellan vårdnadshavare. 

Men man kan även få medlingshjälp av kommunens socialtjänst. Ju tidigare man söker hjälp desto lättare brukar det vara att kunna lösa tvisten. För att försöka undvika eventuella framtida konflikter kan det också vara bra att låta en familjerättsadvokat upprätta ett umgängesavtal.

Det händer tyvärr att det inte alltid går att komma överens och då måste vårdnadstvisten avgöras i domstol. Då är det viktigt att båda föräldrarna anlitar varsin advokat specialiserad på familjerätt och vårdnadstvister. Då vårdnadstvister ofta är svåra gäller det att hitta en erfaren och engagerad advokat. Här är ett exempel på en advokatbyrå specialiserad på familjerätt i Landskrona; https://activaadvokaterna.se/verksamhetsomraden/familjeratt/.