Kromatografi

Dela upp ett prov

Dela upp ett prov

Kromatografi kallas det när man delar upp en blandning i sina beståndsdelar. Biokromatografi avser organiskt material, och gaskromatografi används när man ska göra motsvarande i en gasblandning. Det finns olika metoder och utrustningar för hur detta ska gå till.

Både inom forskning, läkemedelsindustri, sjukhuslaboratorier och miljökonsultverksamhet kan det bli aktuellt att dela upp eller rena ett prov. Det kan vara ett prov på en miljöförstöring, där man vill se vad för ämnen som ingår, eller någon annan lösning som man vill analysera närmare.

En användbar hemsida

Det finns en hemsida man kan gå in på där det finns allt i utrustningsväg för kromatografi. Alla produkter, från pipetter till kolonner, allt som man behöver i sitt laboratorium finns i olika fabrikat så att man lätt kan välja vilken leverantör man vill köpa utrustningen från. Det ger en bra överblick över tillgängligt sortiment på marknaden.

Där finns också tillämpningar, information och senaste kunskapen om olika tillvägagångssätt. Det är ett forum för yrkesverksamma kemister och biologer och alla andra som jobbar i ett laboratorium. Man kan få reda på vad andra inom samma arbetsområde har kommit fram till och man får råd och tips. Man kan anmäla sig till utbildningar eller ta del av databaser. Kromatografi används inom en mängd olika branscher.

 

 

Kalibrering av mätinstrument

Att ställa in utrustningen och kalibrera den är ibland ganska svårt, men även detta kan man få hjälp med via denna hemsida. Att hänga med i alla nyheter och nya tillämpningar är inte lätt även om man jobbar med kromatografi varje dag. Därför är det värdefullt att kunna läsa om alla olika metoder och ta del av forskning och vad andra yrkesverksamma tycker.

Mycket av utrustningen styrs med avancerad elektronik, och det kommer ständigt nyheter och uppdateringar. Det är ett sätt att vidareutbilda sig att ta del av utbudet på denna hemsida.