Ventilation Södertälje

Ett välventilerat hem för allergiker

Ett välventilerat hem för allergiker

Har ni astmatiker eller allergiker i familjen så känner ni till vikten av ren och hälsosam inomhusluft. Troligen har ni ett högklassigt ventilationssystem installerat i ert hem redan. Om ni inte har det så ska ni givetvis göra den investeringen. 

Partikelfri och frisk luft med rätt syresättning och fukthalt gör enormt stor skillnad om du har känsliga luftrör eller reagerar med allergi på damm etc. När ni flyttar in i en ny bostad bör ni mäta luftkvalitet och även känna på luften hur den känns rent spontant. Bäst är om ni ringer in en ventilationsexpert för mätningar och diagnostik.

Luftvärmepunp för bättre luft 

Kanske är det så att er bostad skulle må bra av att ni installerar en luftvärmepump. Med hjälp av en sådan kan ni själva justera inomhusluften så den blir av bästa möjliga kvalitet utifrån era egna behov. I vilka rum behöver ni ventilationen mest?

När ventilationsteknikern besöker er kommer hen att göra mätningar i hela bostaden och på så vis skapa en diagnos för olika rum. Är det barnen som är mest känsliga eller alla i familjen? Kanske en vuxen som är tungandad eller har astma? Då bör framförallt enskilda sovrum ventileras extra.

Ventilation även för byggnaden?

Det är inte bara vi människor som mår bra av en god ventilation och bra luftkvalitet. Även byggnaden, ert hus, mår bra av att det inte är för fuktigt eller för torrt inomhus. Vid för höga fukthalter och stillastående luft kan mögel uppstå, vilket ofta är vanligt framförallt i källarplan. 

Är luften för torr mår byggnaden inte heller bra och material som trä kan spricka på ett olyckligt sätt. Har du funderingar bör du kontakta en expert på Ventilation i Södertälje så du får en mätning av just ert inomhusklimat och vad som är lämpligt att installera för att skapa bästa möjliga livsmiljö för er.