markarbeten

Flytta jord fram och tillbaka

Flytta jord fram och tillbaka

Det finns många företeelser i vår vardag som bara märks när det blir något fel. En sådan företeelse är markarbeten. Om man har gått förbi en byggarbetsplats av något slag så kan man ha undrat vad de egentligen håller på med, för det verkar som att man gräver och flyttar runt massor i all evighet utan att det egentligen verkar hända något. Men all aktivitet fyller sin funktion när det gäller markarbeten och gör man fel där så spelar det ingen roll hur bra vägar man skapar, stabila hus man bygger eller rejäla broar som installeras. Är grunden undermålig så faller allt till slut.

 

Lokal kunskap och expertis

Århundraden av erfarenhet och ingenjörskonst har skapat de rutiner som idag följs när man utför markarbeten i Brålanda, och på andra orter. Och det är extra tryggt att anlita en lokal firma eftersom alla förvisso ska kunna hantera alla olika markförhållanden, men det kan ändå vara förhållanden för markarbeten som behöver speciell expertis. Kanske är marken mycket sandig, stenig eller lerig och därmed behövs markarbetena korrigeras efter detta.

 

 

En fast grund att stå på

Markarbeten är allt som har med mark att göra. Det handlar om bärighet, dränering och alla typer av rördragningar som till el, vatten och avlopp samt fiber. I alla markarbeten så börjar man med att gräva ut befintligt material som jord, lera, sand, rötter, sten med mera. Det kan också innebära bergsprängning på sina håll. När en passande grop är skapad så lägger man i ett dränerande bärlager, kanske en markduk, sand eller grus, plus de eventuella rör som ska anslutas till dränering eller någon funktion som el. Det är ungefär samma procedur antingen man anlägger vägar, lägger plattor eller bygger någon slags byggnadsverk. Det som skiljer mest är storleken på byggnationen och vilket underlag som finns i massorna som man gräver bort.