trädfällning Lund

I Lund kan man ta hjälp från duktiga arborister som kan avgöra om man behöver trädfällning eller om trädet kan räddas

I Lund kan man ta hjälp från duktiga arborister som kan avgöra om man behöver trädfällning eller om trädet kan räddas

editorial

Ibland kan man bli tvungen att fälla ett träd i sin ägo trots att man inte vill det. Tyvärr så kan träd på grund av yttre påfrestningar bli så pass dåliga att det innebär en risk att låta dem stå kvar på en tomt eller på en allmän plats. När det gäller ett kraftigt försvagat träd så krävs det inte mycket för att till exempel en gren ska gå av och falla på något eller någon som befinner sig under trädet. Det kan dock gå att rädda trädet om det inte blivit allt för försvagat. Genom att ta hjälp av duktiga arborister kan man få ett professionellt utlåtande om trädets status.

Arborister kan bedöma trädets hälsa och ge tips på åtgärder

En arborist kan göra en trädbesiktning där han eller hon tittar efter skador, sjukdomar och röta. Utifrån undersökningen kan sedan arboristen berätta om trädets hälsotillstånd och komma med förslag på eventuella åtgärder.

Ibland kan trädet behöva beskäras för att återigen kunna växa sig starkt, men andra gånger är det dessvärre så att trädet är i så dåligt skick att det enda man kan göra är att fälla det. Även om det kan kännas tråkigt så kan det förhoppningsvis lämna plats åt nya träd.

Det innebär stora risker att fälla ett träd på egen hand

Är man tvungen att fälla trädet så är det alltid säkrast att ta hjälp från experter inom området. Även här kan arborister hjälpa till eftersom de har vana av att arbeta med och i träd. Behöver man hjälp med trädfällning i Lund så kan man vända sig till Alias Arborist som fäller träd på ett korrekt och proffesionellt sätt. De erbjuder även fällning i trånga miljöer och använder sig av väl beprövade metoder för att kunna utföra trädfällning på ett säkert sätt. På https://www.aliasarborist.se/traedfaellning/traedfaellning-lund hittar man mer information och kontaktuppgifter.