invaliditetsintyg

Rätt ersättning med invaliditetsintyg

Rätt ersättning med invaliditetsintyg

Olyckor händer. Ibland är allting snabbt och enkelt. Du kör omkull med cykeln och skadar en handled. Efter ett antal månader är allt som förr. Inget gör ont och du kan använda handen som vanligt. Inga problem. Men det är inte alltid det går lika bra.

En till synes ganska odramatisk olyckshändelse kan få konsekvenser för livet. Handen som borde läkt fortsätter att göra ont och du kan inte belasta den som förr. Rörelser smärtar. Har du otur leder en olyckshändelse till att du får symptom som inte går över och som hindrar dig i vardagslivet. Du kan behöva byta arbetsuppgifter.

Invaliditetsintyg beskriver dina skador och problem

Har du en olycksförsäkring har du förstås anmält skadan till ditt försäkringsbolag så snart du kommit hem från läkaren. Efter ungefär ett år kommer då försäkringsbolaget ta kontakt med dig i frågan. De behöver få reda på om du är frisk eller om du fortfarande har besvär.

I detta läget blir det alltså aktuellt för dig att göra ett besök på en klinik för att få ett invaliditetsintyg. Själva besöket är till för att en läkare ska kunna undersöka dig och bedöma vilken funktion du har kvar i den skadade kroppsdelen.

Hur går en undersökning till?

Hur en undersökning går till beror på skadans art. Det kan behövas en röntgen, och läkaren kommer att undersöka dig och sätta sig in i vad din journal har att berätta om skadan. Ni kommer också att ha ett samtal där du berättar hur det är ställt.

Sedan sammanställer kliniken ditt invaliditetsintyg; https://www.invaliditetsintyg.se/. Du får en kopia och försäkringsbolaget en. Därefter kan bolaget besluta om du har rätt till ersättning för de problem som kvarstår efter skadan. De läkare som bedömer skador är högt kvalificerade och vana vid den typ av skador som du har fått.