geoteknisk undersökning

Undvik överraskningar på tomten under ett byggprojekt med hjälp av geoteknisk undersökning

Undvik överraskningar på tomten under ett byggprojekt med hjälp av geoteknisk undersökning

Det är klokt att ta reda på så mycket som möjligt om tomten när det finns planer på att bygga ett hus. Bland annat så är det smart att trampa runt på tomten för att komma fram till hur man vill placera huset. Det kanske finns en speciell utsikt man vill ha från köksfönstret eller så kanske man vill ha verandan i ett visst väderstreck. Förutom att bekanta sig med tomten ovan jord så är det också väldigt viktigt att ta reda på hur det ser ut under ytan. Detta kan göras med hjälp av en geoteknisk undersökning. 

En geoteknisk undersökning är viktig och kan även visa sig vara lönsam

Det allra viktigaste när det finns planer på att bygga ett hus är att marken under huset klarar av att bära upp konstruktionen. Är marken för mjuk så sjunker den undan under huset vilket kan leda till sättningsskador i form av exempelvis sprickor i väggar, golv och tak. För att kunna bygga ett stabilt hus på mjuk mark så måste man stabilisera marken genom till exempel pålning. 

geoteknisk undersökning

En geoteknisk undersökning kan även vara viktig för att planen ska hålla. På en tomt med berggrund så kan det vara bra att kontrollera hur mycket berggrund det faktiskt finns. Det har hänt att man endast räknar med det berg man ser, vilket kan sluta med att man behöver lägga betydligt mycket mer tid och pengar på att spränga på tomten för att kunna bygga det hus man planerat. 

Noggranna markundersökningar i Stockholms län

Geogrund är ett företag som utför kostnadseffektiva geotekniska undersökningar och är ett av de mest erfarna företagen inom området i Stockholms län. Oavsett om man som privatperson, företag eller organisation planerar ett byggprojekt så kan man vända sig till Geogrund för en markundersökning. Deras rekommendationer ger goda förutsättningar för en stabil grund.