avsättning till tjänstepension

Vet du om arbetsgivaren sköter avsättning till din tjänstepension även när du under en period inte kan arbeta?

Vet du om arbetsgivaren sköter avsättning till din tjänstepension även när du under en period inte kan arbeta?

Pensionen är det som ska stå för inkomsten under de sista åren i livet. Eftersom man aldrig vet hur länge man kommer att leva så kan det vara svårt att veta hur mycket pengar som kommer att behövas. För att vara på den säkra sidan är det alltid bäst att hellre spara för mycket än för lite, så länge man har möjligheten att göra det. Det är också klokt att se till så att man får tjänstepension utöver den allmänna pensionen.

Hur fungerar tjänstepension?

Det finns tjänstepensioner som betalas ut automatiskt när man fyller 65 år, men det finns även de som man måste ansöka om. Har man jobbat på olika arbetsplatser så kommer man troligtvis ha flera olika tjänstepensioner, eftersom de inte samlas på ett gemensamt konto så kan det vara bra att kontrollera vilka tjänstepensioner man har samt vad som gäller angående utbetalning och så vidare. Oftast kan man inte stoppa påbörjade utbetalningar eller ändra något när man väl har börjat få sin tjänstepension utbetalad. 

Har man tjänstepension med automatisk utbetalning så ska man därför komma ihåg att stoppa utbetalningen om man inte vill att pengarna ska börja betalas ut vid 65 års ålder. I regel så kan man börja ta ut tjänstepension från 55 års ålder, bortsett från om man är statligt anställd då man tidigast kan ta ut tjänstepensionen från 61 års ålder. Det är också viktigt att fundera över hur många år man vill ta ut sin tjänstepension eftersom de val man gör inte går att ändra i efterhand. 

Undvik att pensionsavsättningen blir pausad

När man arbetar så betalar arbetsgivaren in pensionspremien till tjänstepensionen, något de sällan gör när man har sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, arbetsskadelivränta, föräldrapenning eller graviditetspenning. Då kan man instället ansöka om pensionsavsättning från premiebefrielseförsäkringen under den perioden. Läs mer om vad du kan göra för att få avsättning även om du blir sjukskriven eller av en annan anledning inte kan arbeta på https://www.afaforsakring.se/privatperson/avsattning-till-tjanstepension/.