virussanering

Virussanering kan vara en viktig investering i företaget

Virussanering kan vara en viktig investering i företaget

På en arbetsplats rör sig ofta många människor på en begränsad yta många timmar om dagen. Förutom anställda kan även kunder och besökare befinna sig i lokalerna, vilket kan innebära väldigt många fler än endast de som är anställda på företaget. Vad spelar det för roll kan man undra? Faktum är att det kan spela stor roll då det handlar om att begränsa smittspridning, något vi under år 2020 blev smärtsamt medvetna om. Men det är inte enbart Coronavirus som man bör försöka stoppa spridningen av, det finns även andra virus som kan göra skada.

Ge personalen de bästa förutsättningarna att hålla sig frisk

Målet hos arbetsgivare bör vara att ha en frisk och stark personalstyrka samt se till så att besökare och kunder kan vistas i lokalerna utan att riskera smitta. Det finns några grundläggande saker man som arbetsgivare kan göra för att minska sjukskrivningar samt risk för smittspridning, det handlar till stor del om hygien och rengöring. 

Att uppmuntra personal och andra som vistas i lokalerna att sköta sin handhygien kan vara en bra början. Att tvätta händerna efter ett toalettbesök ska vara en självklarhet och det kan även vara bra att påminna om att man bör hosta eller nysa i armvecket. Det är också mycket viktigt att se till så att lokalerna blir regelbundet och noggrant städade. Toaletter och fikarum bör vara en prioritet men även sådant som många rör under dagen, såsom strömbrytare, knappar på maskiner och dörrhandtag, bör rengöras regelbundet.

Sanering kan stoppa smittan

Bryter det trots allt ut en virussjukdom på arbetsplatsen så kan det vara bra att boka en virussanering. Vid en virussanering så saneras ytor vilket tar död på bakterier, svampar och virus, vilket kan göra att man lyckas stoppa sjukdomsutbrottet. Det är viktigt både för arbetsplatsen men även för samhället i stort. På https://www.svenskskadedjurssanering.se/virussanering kan man boka professionell virussanering i Stockholm.