VVS konsulter

Anlita konsulter inom VVS för nästa projektering

Anlita konsulter inom VVS för nästa projektering

Dags att bygga om eller bygga nytt? Då har ni en spännande framtid som kommer er tillmötes. Att bygga om, till eller nytt kan ge en nystart för både firman och dess anställda. En byggnation grundar sig ofta i att man känner att de nuvarande lokalerna har blivit för små. Ska företaget utvecklas framåt kan företaget behöva utvecklas även till ytan.

Både insidan och utsidan är viktig

Det är lätt att stirra sig blind på utseendet av de nya lokalerna. De spelar självklart roll hur de ser ut rent arkitekturmässigt på utsidan, men en viktig aspekt är att ta lika mycket hänsyn till insidan också. Invändigt bör man se till att det finns plats för allt det man kan komma att behöva. Både kontor, lagerutrymme och andra saker som ska få plats beroende på vilken verksamhet man har.

Det kanske är lätt att tänka att man gjort det viktigaste när man ser planritningen över byggnaden. Inom byggnation finns det många fler aspekter att ta hänsyn till när det gäller ny-, till- eller ombyggnation. En av sakerna att ta hänsyn till är VVS-området, alltså vatten och avlopp, luftkonditionering, värme, kyla och tryckluft med mera. Det är svårt att hålla koll på allt själv för att få till rördragningar på bästa sätt och få ut bäst effektivitet av systemet.

Ritningar som gör arbetet överblickbart

För att få ett bra arbete så anlitar man kunniga VVS konsulter. Med hjälp av program som AutoCad, MagiCAD och Revit kan konsulterna rita upp hur rörledningar ska dras i byggnaden. Konsulterna kan även göra energiberäkningar och energideklarationer.

För en korrekt OVK (obligatorisk ventilationskontroll) anlitas externa samarbetsföretag. Det är bättre att låta externa ögon kontrollera projekten för att få en objektiv bedömning av arbetet. Det gynnar alla inblandade parter i byggprocessen. Precis som OVK genomförs kontroller på samma sätt med entreprenadbesiktningen.