skola eskilstuna

Skolplikt gäller i hela landet

Skolplikt gäller i hela landet

I Sverige har vi någonting som kallas för skolplikt. Det innebär enligt lagen att alla barn och ungdomar i Sverige måste gå i skolan fram till och med att de har avslutat nionde klass i grundskolan. Gymnasiet är däremot en frivillig skolform. Om än väldigt rekommenderad sådan, så gäller alltså inte skolplikten. Det är vårdnadshavarna som ansvarar för att deras barn går till skolan och kan straffas med vite om de håller barnen hemma. Det gäller i hela landet utan undantag. Och därför lika mycket i Eskilstuna som i någon annan svensk stad eller ort. 

Lång skolhistoria i Eskilstuna 

Att gå i skolan i Eskilstuna kan mycket väl vara de bästa åren du får i livet. Det låter kanske rentav deprimerande, men barndomen och grundskoletiden är någonting alldeles speciell. Därför vill du naturligtvis att dina barn ska gå i en så bra skola som möjligt i Eskilstuna. Du är ju inte speciellt sugen på att flytta därifrån nu när ni slagit er till ro i just Eskilstuna. Och förhoppningsvis finns det inte någon framtida anledning till det heller. Att låta sina barn gå i skola i Eskilstuna innebär att man fortsätter en hundra år lång historia av skolväsen i Eskilstuna.

 

Både kommunala och privata alternativ 

I Eskilstuna finns det kommunala skolor med kommunen som huvudman. Men det finns också privata alternativ i form av friskolor för den som hellre föredrar en sådan skola. En av de friskolor som finns på grundskolenivå är British Junior. Du kan läsa mer om just British Junior här: http://britishschools.se. En del skolor kanske skiljer sig åt när det kommer till specialpedagogik eller inriktning. Men det kan vara bra att komma ihåg att alla skolor, kommunala som privata, lyder under skollagen. Och skollagen gäller oavsett var man bor, även för en skola i eskilstuna likväl som i övriga landet.