Projektledarutbildning

Kompetens för projektarbete

Kompetens för projektarbete

Det är mycket vanligt numera att driva verksamheter i projekt, och det ställer stora krav på medarbetare och inte minst projektledare. Man brukar dela upp kompetenskraven i två kategorier, metodkompetens och beteendekompetens. Dels måste man ha klart för sig hur man gör ett projektarbete, och dels måste man få folk med sig så att de samarbetar så att man tillsammans genomför något som tar företaget eller organisationen framåt. Samtidigt är förändringsarbete väldigt roligt och utvecklande för alla som deltar i projektarbetet, och man får stor kunskap om processerna på vägen mot ett bra resultat.

 

Olika delar i projektledarutbildning

Du kan välja vilken utbildning som passar dig bäst, för det finns flera olika inriktningar och delkurser. Väljer du att samarbeta med ett professionellt utbildningsföretag, tar de stor hänsyn till din personlighet och din utbildning anpassas efter dina behov. Det finns kurser som tar upp helhetssynen på projektarbete, medan andra handlar om det praktiska ledarskapet. Att temporärt vara ledare för ett projekt har sina speciella utmaningar. Att veta hur man gör ett projektarbete är en sak man lär sig i kurser om styrsystem som Scrum, Lean och andra Agila angreppssätt. I korthet går det ut på att det går att göra strukturerade förändringar under projektets gång. Kravspecifikationer är inte fixerade från början utan blir ett resultat av projektarbetet med fortlöpande utveckling och förbättring.

 

 

Du kan bli certifierad projektledare

Är detta något för dig och du är intresserad av att fortsätta att jobba med detta professionellt, kan det vara en idé att satsa på att bli certifierad projektledare. Det betyder att du är väldigt insatt i alla aspekter på ett projektarbete. Som bevis på din kompetens får du ett certifikat från världens ledande organisation inom projektledning, PMI. Det finns även möjlighet att få projektledarutbildning på engelska. När det gäller Change management är världen öppen för duktiga och kompetenta projektledare.