linjära positionsgivare

Linjära positionsgivare för bättre resultat

Linjära positionsgivare för bättre resultat

För fem år sedan startade du ditt företag, men du har aldrig uppnått de där perfekta resultaten som du hoppats på. Varken gällande ekonomisk vinst eller perfekta produkter. Och troligen hänger de båda ihop. För du börjar tröttna på att få kritik från kunder och få höra från din personal att de inte tycker att arbetet är givande. Nu har du bestämt dig för att ta hjälp. Du har kallat in en konsult som ska se över din produktionslinje.

Det är något du borde ha gjort för länge sedan, men du har inte känt att du haft råd med det. Och dessutom är din produktion så pass specifik att du inte har vetat vem du skulle kontakta. Men så träffade du på ett företag som säljer utrustning inom industri och produktion, när du var på företagarforumet senast. Ni kom till att börja prata och plötsligt hörde du dig själv berätta om de bekymmer som ditt företag har. Och hur du inte vet någon lösning.  

 

 

Noggrann koll på flöden

Personalen är det dyraste du har på företaget. En kostnad som inte blir mindre med tiden, snarare tvärtom. Men du vet inte hur du ska kunna omfördela dina personalresurser. Även om du gärna hade fyllt några andra positioner än de du har personal till. Nu kommer i alla fall konsulten, och du står motvilligt nyfiken och glad i väntan på vilka förslag du ska få. Det tar inte lång stund innan du får det första och viktigaste förslaget någonsin.

Varför har du inte satsat på linjära positionsgivare, som kan sänka dina personalkostnader och höja ditt resultat, frågar konsulten. Det blir starten på en omkonstruktion av ditt produktionsflöde, och arbetsuppgifterna för din personal. Med en positionsgivare får du en perfekt mätning och inställning av flöden. Det lösgör möjligheten att lägga ditt fokus på helt andra slags uppgifter.