bouppteckning

Ordna med bouppteckning i Sölvesborg

Ordna med bouppteckning i Sölvesborg

Efter att en person har avlidit måste det göras en bouppteckning. Många liknar en bouppteckning vid ett slags bokslut över livet, och så kan det nog delvis vara. En bouppteckning är ett dokument som visar den avlidnes tillgångar och skulder. Senast fyra månader efter dödsfallet måste man som efterlevande ha skickat in bouppteckningen till Skatteverket.

Många väljer att låta en jurist utföra bouppteckningen. Det känns ofta tryggare och man slipper att mitt i sorgeprocessen också sätta sig in i lagar och regler. Ibland är en bouppteckning enkel att göra, men i andra fall kan det vara krångligare och ta längre tid. Exempel på tillgångar som kan ingå i ett dödsbo är fastigheter, bostadsrätt, bil, smycken, konst, pengar, fonder och försäkringar. 

I de fall det finns ett testamente ska det som tas upp där uteslutas från bouppteckningen. Det samma gäller om det finns ett gåvobrev eller äktenskapsförord. Inte sällan tar en bouppteckning tid, eftersom det ibland kan vara svårt att reda ut alla tillgångar och skulder. Det är därför det är svårt att själv göra en bouppteckning, även om det enligt lag är tillåtet. 

En bouppteckning måste skrivas under av två förrättningsmän

I en bouppteckning ska även begravningskostnader, dödsannons, vårdkostnader, bolån och andra obetalda räkningar tas upp bland skulderna. En bouppteckning ska, när den är klar, kontrolleras och skrivas under av två oberoende förrättningsmän. Är man dödsbodelägare eller arvinge kan man inte vara förrättningsman. Men en vän, granne eller maka som inte ärver kan fungera som förrättningsman vid en bouppteckning.

Behöver man hjälp med en bouppteckning i sölvesborg ska man vända sig till en familjerättsjurist. Priset för att anlita en jurist kan variera och beror på hur omfattande bouppteckningen är. De flesta jurister tar betalt per timme och därför kan det vara bra att ha förberett och sorterat alla dokument i förväg.